Ons engagement voor de natuur

WIJ STREVEN ERNAAR EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET MILIEU TE LEVEREN

Het milieu is erg belangrijk voor ons en Jordan's society is een pionier op dit gebied. De visie van Bill en David Jordan is nog steeds zichtbaar in concrete acties op alle niveaus. Ons doel is ambitieus, maar het ligt aan de basis van alles wat wij doen: wij willen een positieve bijdrage leveren aan het milieu, met andere woorden: wij willen meer teruggeven dan we ervan nemen.


DUURZAME LANDBOUW IS VAN PRIORITAIR BELANG

Sinds 1985 heeft Jordans een ecologisch charter vastgesteld dat gebaseerd is op directe partnerschappen met 42 boeren die zich actief bezighouden met duurzame landbouwmethoden. We kennen elk van deze boeren zeer goed, sommigen al decennia lang..... We begeleiden hen bij elke fase van de landbouwcyclus, van de keuze van de zaden tot de oogst. Elk van deze landbouwpartners gebruikt 10% van hun land voor de groei van de wilde fauna en flora, bestoven door bijen en insecten, wat van vitaal belang is voor het ecosysteem. Dit komt overeen met een totale oppervlakte van 18.000 hectaren, het equivalent van 2.500 voetbalvelden die wij aan biodiversiteit wijden. Het is een zeer belangrijke investering en iets waar we bijzonder trots op zijn! Onze landbouwpartners zijn ook allemaal LEAF-gecertificeerd, een verordening die aansluit op eco-verantwoordelijke landbouw, die een beperkt gebruik van landbouwchemicaliën, recyclage van landbouwafval, gebruik van bemestingsplannen en beheer van waterreserves voorschrijft. Tot slot zijn we langdurige partnerschappen aangegaan met ngo's met wie we samen de strijd aangaan. Daarom steunen we actief 'The Wildlife Trust' en 'The Prince's Countryside Fund' om duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling te bevorderen.


EEN RESPECTVOL EN MILIEUVRIENDELIJK PRODUCTIEPROCES

Ons engagement heeft betrekking op het hele productieproces: regelmatige controles en vermindering van het water- en energieverbruik, sortering van 95% van ons afval, vermindering en recyclage van het afval van onze fabrieken, 100% recycleerbare verpakkingen, een globaal plan om de uitstoot van gassen die bijdragen tot het broeikaseffect te verminderen. Dit zijn alle mensen met wie wij samenwerken, op alle niveaus, die dagelijks investeren en die het voor ons mogelijk hebben gemaakt om de ISO 14001-certificering (systeem voor milieubeheer) te behalen.